1,393,921,900 تومان
09157704020
   
فروش 0
8,000     ارزش
3,920     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۲/۸/۱۱
فست فود کتاب برگر
% تخفیف
51
بلوار صیادشیرازی
51
 
فروش 206
75,000     ارزش
29,900     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۶/۳/۱
% تخفیف
60
بلوار صارمی
0
فروش 211
10,000     ارزش
6,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۸/۱
کافی شاپ سایه (ادن)
% تخفیف
40
خیابان احمدآباد
0
 
فروش 0
25,000     ارزش
3,610     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۲/۱۰/۷
آتلیه هنرپیشه
% تخفیف
81
کوهسنگی
25
فروش 211
16,000     ارزش
9,600     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۸/۲۹
صبحانه کامل سرد و گرم در رستوران لوکس فرنی
% تخفیف
40
بلوار سجاد
1
 
فروش 200
7,000     ارزش
3,500     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۶/۵/۳۱
ریس نت مشهد
% تخفیف
50
بلوار خیام شمالی
0
فروش 0
9,000     ارزش
3,960     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
پینت بال سرزمین بازی ها
% تخفیف
56
ترمینال اتوبوسرانی
1
 
فروش 204
23,000     ارزش
13,800     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۴/۲۱
رستوران فرنی
% تخفیف
40
بلوار سجاد
0
فروش 196
150,000     ارزش
12,980     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۶/۳/۴
پاکسازی پوست در سالن زیبایی خانه سپید
% تخفیف
83
بلوار ملک آباد
1
 
فروش 0
9,000     ارزش
3,960     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۲/۷/۷
پینت بال سرزمین بازی ها
% تخفیف
56
ترمینال اتوبوسرانی
3