1,256,456,185 تومان
09157704020
   
فروش 350
20,000     ارزش
12,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۷/۲۵
رستوران پامادور
% تخفیف
40
بلوار وکیل آباد
1
 
فروش 0
12,000     ارزش
6,960     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۱/۱
رستوران فرست کلاس بلوشه
% تخفیف
42
هنرستان
92
فروش 0
9,000     ارزش
3,960     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۲/۴
پینت بال سرزمین بازی ها
% تخفیف
56
ترمینال اتوبوسرانی
17
 
فروش 237
15,000     ارزش
4,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۹/۳۰
% تخفیف
67
طرقبه
1
فروش 0
30,000     ارزش
5,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۹/۳۰
لیزر IPL کلینیک تخصصی گهربد
% تخفیف
80
بلوار سجاد
6
 
فروش 329
20,000     ارزش
5,900     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۶/۱۱
لیزر Elight در مطب دکتر عبداللهی
% تخفیف
70
بلوار صیادشیرازی
1
فروش 282
65,000     ارزش
15,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
آتلیه تخصصی نوزاد و کودک روناک
% تخفیف
77
بلوار خیام
1
 
فروش 0
50,000     ارزش
6,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۶/۳۱
استودیو کیمیافیلم
% تخفیف
85
بلوار سجاد
14
فروش 292
150,000     ارزش
25,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
شینیون و میکاپ در سالن زیبایی لیوساناز
% تخفیف
81
بلوار صارمی
0
 
فروش 243
20,000     ارزش
12,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۳/۱۸
رستوران میچکا
% تخفیف
40
بلوار هنرستان
1