1,209,962,825 تومان
09010259915
   
فروش 0
11,000     ارزش
6,490     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
فست فود بلوشه
% تخفیف
41
بلوار فردوسی
794
 
فروش 435
35,000     ارزش
9,800     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۷/۳۰
لاغری موضعی در کلینیک نگین
% تخفیف
72
بلوار ملک آباد
1
فروش 392
20,000     ارزش
7,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۶/۷
لیزرتگ سرزمین بازی ها
% تخفیف
65
خیابان امام رضا
5
 
فروش 350
20,000     ارزش
12,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۷/۲۵
رستوران پامادور
% تخفیف
40
بلوار وکیل آباد
1
فروش 0
12,000     ارزش
6,960     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۱/۱
رستوران فرست کلاس بلوشه
% تخفیف
42
هنرستان
92
 
فروش 0
9,000     ارزش
3,960     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۲/۴
پینت بال سرزمین بازی ها
% تخفیف
56
ترمینال اتوبوسرانی
17
فروش 237
15,000     ارزش
4,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۹/۳۰
% تخفیف
67
طرقبه
1
 
فروش 0
30,000     ارزش
5,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۹/۳۰
لیزر IPL کلینیک تخصصی گهربد
% تخفیف
80
بلوار سجاد
6
فروش 329
20,000     ارزش
5,900     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۶/۱۱
لیزر Elight در مطب دکتر عبداللهی
% تخفیف
70
بلوار صیادشیرازی
1
 
فروش 282
65,000     ارزش
15,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
آتلیه تخصصی نوزاد و کودک روناک
% تخفیف
77
بلوار خیام
1