1,608,301,240 تومان
09157704020
   
فروش 749
25,000     ارزش
6,300     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۳/۸
لیزر SHR در مطب دکتر محمودی قرایی
% تخفیف
75
بلوار هاشمیه
3
 
فروش 779
20,000     ارزش
3,900     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۷/۱/۶
لیزر 2017 در مطب دکتر صابری و تبادکانی
% تخفیف
81
بلوار سجاد
0
فروش 736
10,000     ارزش
4,900     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۰/۱
بولینگ مجتمع فرهنگی تفریحی کوه سر
% تخفیف
51
بلوار هاشمیه
1
 
فروش 667
20,000     ارزش
12,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۷/۲۰
رستوران فرنی
% تخفیف
40
بلوار سجاد
5
فروش 587
6,000     ارزش
3,600     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۷/۱/۴
باغ پرندگان
% تخفیف
40
ّبلوار خیام شمالی
1
 
فروش 0
45,000     ارزش
27,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۶/۱۰
بوفه آزاد شب های رویایی
% تخفیف
40
طرقبه
38
فروش 601
20,000     ارزش
12,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۵/۲۸
رستوران فرشته
% تخفیف
40
بلوار سجاد
16
 
فروش 521
25,000     ارزش
6,400     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱/۲۱
لیزر موهای زائد در کلینیک تخصصی پوست و مو اسپادانا
% تخفیف
74
خیابان احمدآباد
1
فروش 0
23,000     ارزش
13,800     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۸/۱۲
رستوران فیش & چیپس
% تخفیف
40
بلوار تلویزیون
39
 
فروش 597
7,000     ارزش
3,500     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
بولینگ شهربازی سرزمین بازی ها
% تخفیف
50
خیابان امام رضا
2

به کانال الیتان در تلگرام بپیوندید