1,393,921,900 تومان
09157704020
   
فروش 16
140,000     ارزش
32,400     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
کاشت ناخن دست در سالن زیبایی ستاره نوشین
% تخفیف
77
بلوار سجاد
0
 
فروش 16
50,000     ارزش
13,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۵/۲۰
پاکسازی پوست سالن زیبایی سوشیانت
% تخفیف
72
بلوار فردوسی
0
فروش 12
80,000     ارزش
32,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۸/۱
کاشت مژه در سالن زیبایی ناناز
% تخفیف
60
خیابان احمدآباد
1
 
فروش 15
65,000     ارزش
24,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۷/۱۵
میکرودرم در مجموعه زیبایی پوست و مو آفرینش
% تخفیف
61
بلوار وکیل آباد
3
فروش 0
25,000     ارزش
10,500     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۳/۱۷
مانیکور سالن زیبایی آرامش
% تخفیف
58
احمدآباد
0
 
فروش 13
50,000     ارزش
14,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۳/۳۱
خالبرداری،با کرایوتراپی در مطب دکتر حسانی
% تخفیف
70
بلوار هاشمیه
0
فروش 15
140,000     ارزش
31,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۰/۸
کاشت ناخن دست در سالن زیبایی تی تیش
% تخفیف
77
بلوار سجاد
0
 
فروش 14
20,000     ارزش
10,000     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۵/۱۱/۱
کافی شاپ رابو
% تخفیف
50
جلال آل احمد
0
فروش 14
100,000     ارزش
1,950     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
بافت مو در مجتمع تخصصی زیبایی قرمز
% تخفیف
75
بلوار وکیل آباد
0
 
فروش 0
15,000     ارزش
6,750     پرداخت
پایان فروش ۱۳۹۳/۲/۲۹
کوتاهی و براشینگ مو در سالن زیبایی آرایه
% تخفیف
55
سامانیه
1