رستوران و کافی شاپ

 
بلوار دانش آموز
ارزش ۱۰,۰۰۰
پرداخت ۶,۰۰۰
فروش ۰
۴۰ %
 
طرقبه
ارزش ۲۲,۰۰۰
پرداخت ۱۳,۲۰۰
فروش ۲۵
۴۰ %