1,209,962,825 تومان
09010259915
75% تخفیف استثنائی لیزر موهای زائد با دستگاه پرتوان 2016 الکساندرایت دکا ( Nd-yag + Alex ) ساخت کشور ایتالیا دارای تائیدیه از FDA و CE اروپا در کلینیک مجهز پوست و مو آبنوس تنها با پرداخت 9900 تومان اما به ارزش 40000 تومان
1748
75
40,000
9,900
خیابان احمدآباد
ارزش 40,000
پرداخت 7,500
فروش 145
81 %
خیابان احمدآباد
 
ارزش 16,000
پرداخت 9,600
فروش 75
40 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 40,000
پرداخت 16,000
فروش 10
60 %
خیابان ابن سینا
ارزش 20,000
پرداخت 7,000
فروش 713
65 %
بلوار هاشمیه
 
ارزش 37,500
پرداخت 16,250
فروش 45
50 %
بلوار سید رضی
 
ارزش 150,000
پرداخت 25,000
فروش 103
81 %
بلوار سجاد
ارزش 20,000
پرداخت 10,000
فروش 13
50 %
جلال آل احمد
 
ارزش 10,000
پرداخت 6,000
فروش 23
40 %
سیدرضی
 
ارزش 14,000
پرداخت 8,400
فروش 23
40 %
بلوار جانباز
ارزش 30,000
پرداخت 18,000
فروش 21
40 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 20,000
پرداخت 11,000
فروش 8
45 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 10,000
پرداخت 5,000
فروش 2
50 %
بلوار خیام شمالی
ارزش 8,000
پرداخت 4,800
فروش 408
40 %
بلوار وکیل آباد
 
ارزش 16,000
پرداخت 9,600
فروش 49
40 %
خیابان سناباد
 
ارزش 14,000
پرداخت 7,000
فروش 195
50 %
بلوار هاشمیه
ارزش 12,000
پرداخت 7,200
فروش 12
40 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 10,000
پرداخت 6,000
فروش 37
40 %
بلوار لادن
 
ارزش 16,000
پرداخت 9,600
فروش 15
40 %
بلوار هاشمیه
ارزش 25,000
پرداخت 4,900
فروش 161
80 %
بلوار هاشمیه
 
ارزش 20,000
پرداخت 5,950
فروش 368
70 %
بلوار سجاد
 
ارزش 200,000
پرداخت 29,000
فروش 15
85 %
بلوار خیام
ارزش 100,000
پرداخت 27,000
فروش 120
73 %
بلوار خیام
 
ارزش 60,000
پرداخت 17,950
فروش 16
70 %
بولوار بعثت
 
ارزش 500
پرداخت 250
فروش 255
50 %
بلوار معلم
ارزش 5,000
پرداخت 3,000
فروش 194
40 %
بلوار معلم
 
ارزش 20,000
پرداخت 12,000
فروش 6
40 %
فرامرز عباسی
 
ارزش 30,000
پرداخت 10,000
فروش 42
66 %
خیابان امام رضا
ارزش 20,000
پرداخت 12,000
فروش 51
40 %
بلوار سجاد
 
ارزش 7,000
پرداخت 3,500
فروش 185
50 %
بلوار خیام شمالی
 
ارزش 65,000
پرداخت 28,990
فروش 123
55 %
فردوسی
ارزش 5,000
پرداخت 3,000
فروش 63
40 %
بلوار خیام شمالی
 
ارزش 7,000
پرداخت 3,500
فروش 399
50 %
خیابان امام رضا
 
ارزش 3,000
پرداخت 1,200
فروش 397
60 %
بلوار فرامرز عباسی
ارزش 90,000
پرداخت 12,800
فروش 38
68 %
بلوار ملک آباد
 
ارزش 150,000
پرداخت 25,000
فروش 266
81 %
بلوار صارمی
 
ارزش 140,000
پرداخت 32,400
فروش 5
76 %
بلوار سجاد
ارزش 3,000
پرداخت 1,200
فروش 907
60 %
بلوار صارمی
 
ارزش 100,000
پرداخت 25,000
فروش 4
75 %
خیابان احمدآباد
 
ارزش 120,000
پرداخت 32,400
فروش 23
73 %
بلوار فردوسی
ارزش 120,000
پرداخت 32,400
فروش 21
73 %
بلوار ملک آباد
 
ارزش 150,000
پرداخت 32,980
فروش 39
78 %
بلوار سجاد
 
ارزش 50,000
پرداخت 10,900
فروش 16
78 %
بلوار ملک آباد