1,244,308,645 تومان
09010259915
65% تخفیف استثنایی لاغری موضعی شکم، پهلو، ران، بازو و ... به همراه لیفتینگ پوست با دستگاه غیرتهاجمی کویتیشن و RF در کلینیک تخصصی پوست و مو باران با پرداخت تنها 7000 تومان اما به ارزش 20000 تومان
1081
65
20,000
7,000
بلوار هاشمیه
ارزش 15,000
پرداخت 9,000
فروش 105
40 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 12,000
پرداخت 7,200
فروش 10
40 %
هاشمیه
 
ارزش 25,000
پرداخت 7,500
فروش 34
70 %
خیابان ملاصدرا
ارزش 30,000
پرداخت 3,900
فروش 263
87 %
خیابان احمدآباد
 
ارزش 125,000
پرداخت 25,000
فروش 9
80 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 14,000
پرداخت 7,000
فروش 219
50 %
بلوار هاشمیه
 
ارزش 30,000
پرداخت 18,000
فروش 84
40 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 10,000
پرداخت 5,000
فروش 2
50 %
بلوار خیام شمالی
ارزش 10,000
پرداخت 6,000
فروش 83
40 %
سیدرضی
 
ارزش 12,000
پرداخت 7,200
فروش 24
40 %
خیابان فرهاد
 
ارزش 16,000
پرداخت 9,600
فروش 15
40 %
بلوار هاشمیه
ارزش 500
پرداخت 250
فروش 408
50 %
بلوار معلم
 
ارزش 5,000
پرداخت 3,000
فروش 288
40 %
بلوار معلم
 
ارزش 5,000
پرداخت 3,000
فروش 65
40 %
بلوار خیام شمالی
ارزش 140,000
پرداخت 32,400
فروش 11
76 %
بلوار سجاد
 
ارزش 140,000
پرداخت 32,400
فروش 9
77 %
بلوار سجاد
 
ارزش 3,000
پرداخت 1,200
فروش 983
60 %
بلوار صارمی
ارزش 150,000
پرداخت 25,000
فروش 115
81 %
بلوار سجاد
 
ارزش 100,000
پرداخت 12,250
فروش 89
66 %
بلوار صارمی
 
ارزش 40,000
پرداخت 15,700
فروش 27
60 %
بلوار صارمی
ارزش 100,000
پرداخت 25,000
فروش 3
75 %
بلوار دانشجو
 
ارزش 500,000
پرداخت 49,500
فروش 27
78 %
بلوار ملک آباد
 
ارزش 50,000
پرداخت 10,900
فروش 33
78 %
بلوار ملک آباد