1,597,722,175 تومان
09157704020
تجربه طعم بی نظیر غذاهای ایرانی چلوکباب کوبیده، کباب لقمه، چلو جوجه و ... با منو باز در فضای دلنشین رستوران vip پنج ستاره سلطانی با 46% تخفیف استثنائی و پرداخت تنها 11800 تومان اما به ارزش 22000 تومان
44
46
22,000
11,800
طرقبه
ارزش 45,000
پرداخت 9,950
فروش 24
78 %
بلوار وکیل آباد
 
ارزش 30,000
پرداخت 5,000
فروش 80
83 %
بلوار امامت
 
ارزش 50,000
پرداخت 9,000
فروش 37
82 %
بلوار وكيل آباد
 
ارزش 100,000
پرداخت 15,000
فروش 110
81 %
بلوار سید رضی
 
ارزش 50,000
پرداخت 17,900
فروش 53
64 %
بلوار جانباز
 
ارزش 75,000
پرداخت 15,800
فروش 156
75 %
بلوار خیام
ارزش 8,000
پرداخت 1,920
فروش 3
76 %
میدان راهنمایی
 
ارزش 10,000
پرداخت 1,000
فروش 304
90 %
بلوار فلاحی
 
ارزش 50,000
پرداخت 24,000
فروش 23
52 %
بلوار فرامرز عباسی
 
ارزش 25,000
پرداخت 3,900
فروش 211
84 %
بلوار فرامرز عباسی
 
ارزش 20,000
پرداخت 6,200
فروش 2739
70 %
بلوار سجاد
ارزش 120,000
پرداخت 44,950
فروش 5
63 %
بلوار سجاد
 
ارزش 40,000
پرداخت 7,800
فروش 683
81 %
بلوار بعثت
 
ارزش 80,000
پرداخت 19,950
فروش 33
75 %
خیابان احمدآباد
ارزش 20,000
پرداخت 7,000
فروش 290
65 %
خیابان احمدآباد
 
ارزش 50,000
پرداخت 19,900
فروش 3
60 %
بلوار سیدرضی
 
ارزش 130,000
پرداخت 11,800
فروش 5
72 %
بلوار هاشمیه
 
ارزش 150,000
پرداخت 42,700
فروش 8
72 %
بلوار هاشمیه
ارزش 25,000
پرداخت 7,495
فروش 7
70 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 2,300
پرداخت 900
فروش 101
60 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 80,000
پرداخت 25,000
فروش 1
69 %
بلوار فرامرز عباسی
ارزش 40,000
پرداخت 6,900
فروش 20
66 %
بلوار سید رضی
 
ارزش 50,000
پرداخت 9,950
فروش 8
70 %
بلوار معلم
 
ارزش 50,000
پرداخت 11,900
فروش 27
70 %
بلوار فرامرز عباسی
ارزش 250,000
پرداخت 36,900
فروش 3
66 %
بلوار فرامرز عباسی
 
ارزش 2,300
پرداخت 900
فروش 193
60 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 80,000
پرداخت 25,000
فروش 8
69 %
بلوار فرهنگ
ارزش 20,000
پرداخت 6,000
فروش 6
70 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 150,000
پرداخت 12,950
فروش 36
83 %
بلوار سجاد
 
ارزش 60,000
پرداخت 11,500
فروش 2
81 %
بلوار فردوسی
ارزش 50,000
پرداخت 11,500
فروش 15
77 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 120,000
پرداخت 11,800
فروش 3
71 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 80,000
پرداخت 32,400
فروش 3
60 %
خیابان احمدآباد
ارزش 30,000
پرداخت 11,500
فروش 5
62 %
خیابان احمدآباد
 
ارزش 120,000
پرداخت 12,950
فروش 156
73 %
بلوار جلال آل احمد
 
ارزش 120,000
پرداخت 32,400
فروش 18
73 %
بلوار سجاد
ارزش 150,000
پرداخت 24,900
فروش 15
83 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 40,000
پرداخت 15,700
فروش 55
60 %
بلوار صارمی
 
ارزش 40,000
پرداخت 8,750
فروش 100
78 %
بلوار فردوسی
ارزش 15,000
پرداخت 6,000
فروش 16
60 %
بلوار سید رضی
 
ارزش 120,000
پرداخت 25,000
فروش 234
79 %
بلوار جلال آل احمد
 
ارزش 1,200,000
پرداخت 399,000
فروش 4
67 %
بلوار سجاد
ارزش 1,000,000
پرداخت 399,000
فروش 0
60 %
بلوار فردوسی
 
ارزش 1,150,000
پرداخت 399,000
فروش 0
65 %
بولوار فردوسی
 

به کانال الیتان در تلگرام بپیوندید